Faaliyet Alanlarımız

Gayrimenkul Hukuku

-Taşınır ve taşınmaz malların devredilmesi veya elden çıkarılması,

-İpotek ve rehin tesisi işleri,

-Kiralama hukuku,

...

Devamı

İcra İflas ve Bankacılık Hukuku

-Alacağın tahsili amacıyla tüm icra takip işlemleri, 

-Borçlu veya alacaklı müvekkiller arasında sulh görü...

Devamı

İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku

İş mahkemelerindeki her türlü dava takibi,

İş hukukuna yönelik her türlü danışmanlık hizmetleri ve güncel i...

Devamı

Aile Hukuku

Anlaşmalı Boşanma,

Çekişmeli Boşanma,

Boşanmadan kaynaklanan tazminat davaları,

Velayet ve Nafaka davaları, Devamı

Ticaret Hukuku

İflas ve konkordato,

Yerli ve yabancı şirketlerin kuruluş işlemleri ve yönetimi sırasında karşılaşılan sorunlar hakkında hukuki dest...

Devamı