İcra İflas ve Bankacılık Hukuku

-Alacağın tahsili amacıyla tüm icra takip işlemleri, 

-Borçlu veya alacaklı müvekkiller arasında sulh görüşmeleri yapılması ve bunlara ilişkin protokollerin hazırlanması  

-Gerçek ve tüzel kişilerin iflaslarına ilişkin tüm yasal işlemlerin takibi, 

-Gerçek ve tüzel kişilerin icra ve iflas hukukundan kaynaklanan hukuk ve ceza davalarının takibi ve sonuçlandırılması.