İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku

İş mahkemelerindeki her türlü dava takibi,

İş hukukuna yönelik her türlü danışmanlık hizmetleri ve güncel iş hukuku mevzuatı takibi,

Her somut olaya özgü iş sözleşmesi, ihtar, fesih, tutanak ve savunma hazırlaması,

Sendikal faaliyetler ile ilgili uyuşmazlıklar,

İşçi ve işveren arasında yapılacak zorunlu arabuluculuk görüşmeleri için danışmanlık hizmetleri